START Gmina Rytwiany Urząd gminy Oferta współpracy Gospodarka Turystyka
LOKALIZACJA
CHAREKTERYSTYKA
RYS HISTORYCZNY
WŁADZE GMINY
ŚRODOWISKO
STREFA SPOŁECZNA

gmina rytwiany // charakterystyka

    Miejscowość Rytwiany ulokowana jest pośród olbrzymiego kompleksu leśnego stanowiącego 47 % ogólnej powierzchni Gminy, w rozwidleniu rzeki Czarnej.

    Historia Rytwian odnotowana jest już w XIV wieku. Wówczas osada należała do rodu Bogoriów, a potem do Mikołaja z Kurowa. W 1420 roku dobra rytwiańskie nabyte zostały przez biskupa krakowskiego Wojciech Jastrzębca, który wkrótce wybudował w Rytwianach zamek. Jego fragmenty zachowały się do dnia dzisiejszego. W dalszych latach zamek przechodził z rąk do rąk magnackich. Jednak za czasów Jana Tęczyńskiego Rytwiany przechodziły jeden z najświetniejszych okresów w swoich dziejach.

    Zamek Rytwiański stał się wówczas prawdziwą magnacką siedzibą, ośrodkiem dworskiej kultury, liczącym się w skali europejskiej. Posiadał bardzo zasobną na ówczesne czasy bibliotekę, a gośćmi zamku byli sławni pisarze, poeci, artyści i uczeni.

    Gmina Rytwiany jest jedną z najbardziej zasobnych w obiekty zabytkowe. Najcenniejszym z nich jest zespół pokamedulski tzw. "złota pustelnia". Zlokalizowany ok. 3 km od Rytwian, wśród pięknego lasu liściastego. Składa się z Kościoła wybudowanego w latach 1624-1637 oraz budynków pomocniczych. Kościół zbudowany został w stylu barokowym, a jego wnętrze zadziwia bogatą sztukaterią i pięknymi obrazami.

    Jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej jest Kościół w Strzegomiu, zbudowany prawdopodobnie w XIV wieku przez samego króla Kazimierza Wielkiego. Kilkakrotnie przebudowywany i powiększany. W latach 90 - tych został gruntownie odnowiony.

Najważniejsze uroczystości zorganizowane na terenie Gminny Rytwiany w 2000 roku

  • Festyn "Świętokrzyski jakie cudne" zorganizowany w dniu 15.08.2000 r. w imprezie wzięło udział około 1000 uczestników. Festyn miał na celu dobrą zabawę oraz prezentacje osiągnięć gospodarczych i kulturalnych gminy.

  • Słynny "Odpust" odbywający się co rocznie 15 sierpnia w Klasztorze Pokamedulskim w Rytwianach, w pięknej leśnej scenerii. Na tę kościelną uroczystość "ściągają" corocznie liczni pielgrzymi z pobliskich i odległych miejscowości.

  • W maju gościł w naszej gminie Prezydent RP na uchodźstwie R. Kaczorowski. Wziął udział w uroczystości nadania pośmiertnie Orderu VIRITUTI MILITARY ks. Arturowi Radziwiłłowi poległemu w wojnie obronnej 1939 r.

  • Copyright © 2003 by Rytwiany.com.pl