Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o konkursie na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, z uwagi na spore zainteresowanie osób przyszłym konkursem, który będzie ogłaszany w ramach przedsięwziecia „1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Dorzecze Wisły, informujemy, że w chwili obecnej został złożony wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w sprawie ustalenia terminu naboru.

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, po zaakceptowaniu przez ŚBRR wniosku, zgodnie z procedurami dot. ogłaszanych konkursów i wytycznymi ministerstwa, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków ma obowiązek opublikowania na stronie www.dorzeczewisly.pl ogłoszenia o planowanym naborze.

Budżet dla ogłaszanego naboru będzie wynosił 480 000,00 zł. Środki na konkurs zostały pozyskane w ramach tzw. „bonusa” za skuteczne wydatkowanie środków i sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami otrzymania pomocy i wzorami wniosków, biznesplanu, instrukcjami wypełniania, oświadczeniami itp. Wszystkie dokumenty można znaleźć w zakładce LSR 2014-2020 na naszej stronie.
 

Źródło: http://dorzeczewisly.pl/portal/2019/07/26/informacja-o-konkursie-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej/ 

 

Więcej artykułów…