Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Na ukończeniu trzeci etap przebudowy dróg

Dobiega końca trzeci etap robót budowalnych związanych z przebudowami dróg
na terenie naszej Gminy.

W ramach rządowego wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie remontów i odbudowy obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych w wyniku powodzi lub nadmiernych opadów został przebudowany odcinek drogi gminnej nr 003229T (Węgierka) w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 0+460.

Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 167 773,23zł w tym dofinansowanie w wysokości 80%.

K.G.

 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu 

 

Więcej artykułów…