Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przegląd pieśni folklorystycznych „Na ludową nutę” - relacja

galeria fotografii artykułu28 października 2017r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym miało miejsce wyjątkowe dla środowiska lokalnego wydarzenie. Po raz pierwszy odbył się Przegląd Pieśni Folklorystycznych „Na Ludową Nutę”. Wzięło w nim udział 17 podmiotów wykonawczych, w tym: 5 solistów, 2 duety, 7 zespołów śpiewaczych oraz 3 kapele w różnych kategoriach wiekowych. Łącznie na scenie wystąpiło około 100 osób. Wykonawcy odpowiedzieli na zaproszenie z różnych części regionu: z gminy Łubnice, z gminy Pacanów, z gminy Tuczępy i oczywiście z gminy Rytwiany.


galeria fotografii artykułuUroczystość poprowadziły: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
– Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Marii Firlejczyk
w Sichowie Dużym pani Dorota Karasińska-Kozłowska oraz nauczyciel tej szkoły pani Dorota Słomka.

Zaproszeni Goście to: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pan Adam Jarubas, którego reprezentowała Radna Sejmiku pani Ewelina Bień, Starosta powiatu staszowskiego pan Michał Skotnicki, V-ce Starosta pan Tomasz Fąfara, Radny powiatu staszowskiego zarazem prezes OSP Sichów Mały pan Grzegorz Rajca, Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz, Radni: pani Zofia Mazanka, Pani Marzena Kalek, Pan Stanisław Głowacki.

Obecni byli przedstawiciele sponsorów: pan Marek Legawiec reprezentujący pana Prezesa Tadeusza Wrześniaka, pani Małgorzata Kalita właścicielka sklepu LEWIATAN w Sichowie Dużym. Przybyli także członkowie zarządu OSP pan Grzegorz Kutyła, pan Zbigniew Porczek, pani Weronika Borycka oraz strażacy ochotnicy: Michał Drabiński, Sławomir Boroń, Kacper Borycki, którzy czuwali nad porządkiem w czasie imprezy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sichowa Małego przygotowały dla uczestników i gości wykwintny poczęstunek.

Wśród gości byli też przyjaciele - pani Zofia Żyła - Prezes Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych gmina Łoniów z małżonkiem Stanisławem, pani v - ce Prezes Bogumiła Chmiel, pan Tadeusz Kołodziej prezes Stowarzyszenia „Diamenty Powiśla”, pani Marzena Dalmata, pani Kazimiera Krala dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu, nauczyciele – opiekunowie przygotowujący dzieci i młodzież do prezentacji wokalnych oraz wierni słuchacze muzyki ludowej – mieszkańcy Sichowa Małego i okolic.

Pani Redaktor Radia Kielce Grażyna Szlęzak – Wójcik zadbała o przekaz szczegółowych informacji o projekcie i przeglądzie na radiowej antenie.
Panowie - operatorzy dźwięku Hubert Migoń, Michał Słowiński czuwali nad jakością dźwięku i oświetleniem. Fotorelacja przygotowana przez pana Piotra Kutyłę z pewnością zapewni Państwu moc wrażeń wizualnych z przeglądu.

Po oficjalnym powitaniu, koordynator i pomysłodawczyni przeglądu pani Dorota Karasińska-Kozłowska omówiła jego genezę. Przegląd Pieśni Folklorystycznych „Na Ludową Nutę” został zrealizowany w ramach projektu „Póki brzmią echa dawnych dni….” z konkursu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r.”. Projekt został dofinansowany przez Wójta Gminy Rytwiany. Głównym celem tego działania jest zaszczepienie miłością do folkloru dzieci i młodzież. Włączając młodsze pokolenia do kultywowania tradycji regionu w formie muzyki, obrzędów, gwary należy krzewić ducha polskości, ocalić od zapomnienia to, co stanowiło i stanowi na przestrzeni wieków podwaliny szeroko rozumianej kultury narodu, podkreśla tożsamość narodową i wyodrębnia nas spośród innych kultur.

Działania w rama Projektu były realizowane 4 miesiące tj. od 1 lipca do 31 października 2017 r. Efektem finalnym było zorganizowanie Przeglądu Pieśni Folklorystycznych.

Organizatorem przeglądu „Na Ludową Nutę” byli: Wójt Gminy Rytwiany
– Grzegorz Forkasiewicz, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie” wraz z panem Prezesem Andrzejem Sekułą, Zespół Ludowy „Sichowianie”, OSP Sichów Mały. Patronat honorowy nad wydarzeniem kulturalnym objął Wójt Gminy Rytwiany – Grzegorz Forkasiewicz. Patronat medialny zapewnili: Radio Kielce, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański.

Dzięki licznym sponsorom ufundowano nagrody i poczęstunek dla uczestników i gości.

Państwo Sponsorzy:
*Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz
*Starosta Powiatu Staszowskiego pan Michał Skotnicki
*Huta Szkła Gospodarczego pan Tadeusz Wrześniak sp. z o.o.
*Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców „SIELEC”
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Staszowie
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Rytwianach
* Sklep LEWIATAN państwo Małgorzata i Ryszard Kalita
*"Farmer" FH pan Andrzej Sitowski
*Zygmunt Drzymalski Biuro Projektowe w Staszowie
* Hurtownia „Progres” -państwo Helena i Jan Suska
*Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ALUBEST” s.c. panowie Paweł i Marcin Balawender
*Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcja Wędlin pani Barbara Adaś
*Ochotnicza Straż Pożarna SICHÓW MAŁY
*Koło Gospodyń Wiejskich SICHÓW MAŁY
*Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa
i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym pani Dorota Karasińska-Kozłowska

 

„Świętokrzyskie jakie cudne” to pieśń, którą zaśpiewali na powitanie gospodarze imprezy - zespół „Sichowianie”, wprowadzając w odpowiedni nastrój wszystkich zgromadzonych na sali. Zespół śpiewaczy „ Sichowianie”
to duma „ Małej Ojczyzny”. Zespół działa od ponad 20 lat pod czujnym okiem swojego mentora pana Gustawa Kozłowskiego i pani Doroty Karasińskiej – Kozłowskiej. W szeregach muzyków - śpiewaków jest 20 osób w wieku od 8 lat. Osoby dorosłe są jednocześnie członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „ Sichowianie ” w Sichowie Małym.

galeria fotografii artykułuZgłoszeni uczestnicy występowali według kolejności ustalonej przez organizatora. Jury w składzie: pani Monika Forkasiewicz, pani Ewa Maciejska, pan Dariusz Karasiński oceniali występy według ściśle określonych kryteriów, zawartych w regulaminie, co stanowiło nie lada wyzwanie, gdyż poziom prezentacji był bardzo wysoki.

Nagrody i dyplomy wręczyli wykonawcom zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach wysoko ocenili pomysł na zorganizowanie takiej imprezy. Podkreślili jej wysoki poziom i znaczenie dla promocji społeczności lokalnych w regionie. Pozytywnie ustosunkowali się do pomysłu na kontynuację
i zachowanie cykliczności tego wydarzenia.

Wyrażamy przekonanie, że za kilka miesięcy znów zabrzmi wesoła nuta folkloru w Sichowie Małym.

Atmosfera na sali, rytmy muzyki ludowej porywały do tańca wykonawców
i gości, co świadczy o umiłowaniu i szacunku dla kultury ludowej. Jest to także pomysł na kategorię „Taniec” w następnym przeglądzie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom za wyjątkowe potraktowanie naszych działań na rzecz rozwoju kultury
w środowisku lokalnym, dbanie o tradycje i zachowanie w pamięci tego,
co stanowi fundament kultury narodu.

Dorota Karasińska – Kozłowska
Dorota Słomka


 

  galeria fotografii artykułu   galeria fotografii artykułu    galeria fotografii artykułu

  

  galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu 

galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu    

  galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu  galeria fotografii artykułu  galeria fotografii artykułu

więcej zdjęć w galerii

 
 

 
 

 

Sichów Mały, dn. 28.10.2017r.

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia jury Przeglądu pieśni folklorystycznych „ Na ludową nutę" realizowanego w ramach projektu „Póki brzmią echa dawnych dni..." z konkursu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017r. " organizowanego przez Wójta Gminy Rytwiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie" w Sichowie Małym, zespół ludowy „Sichowianie" oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Sichowie Małym.

Do konkursu przystąpiło 17 podmiotów wykonawczych.

Jury w składzie:
1. Monika Forkasiewicz,
2. Dariusz Karasiński,
3. Ewa Maciejska,
postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym wykonawcom:

KATEGORIA SOLIŚCI:
I miejsce - Maria Opala,
II miejsce - Nikodem Kuklewski,
III miejsce - Anna Gołda,
Nagroda Publiczności - duet Julia Dygulska i Wiktor Kwiatkowski.

KATEGORIA ZESPOŁY: I miejsce - „Wesołe Nutki". 

KATEGORIA DUETY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miej sce - Julia Krasa i Anna Nieckarz,
II miejsce - Dominika Saramak i Anna Nieckarz,
III miejsce - Julia Dygulska i Wiktor Kwiatkowski


KATEGORIA DUETY SZKÓŁ ŚREDNICH:
I miejsce - Agnieszka Borycka i Katarzyna Moryto.

KATEGORIA ZESPÓŁ LUDOWY:
I miejsce - „Pacano wianie",
II miejsce - „Wierzbicanki",
III miejsce - „Diamenty Powiśla",
Wyróżnienia dla zespołów - „Święcicanki", „Nadwiślanki", „Niziny Górą''

KATEGORIA KAPELE:
I miejsce - „Łubnicka Nuta",
II miejsce - „Nadwiślanie",
III miejsce - „Dęciaki".


Jury dziękuje i gratuluje wszystkim uczestnikom Przeglądu.

Jury:
1. Monika Forkasiewicz
2. Dariusz Karasiński
3. Ewa Maciejska  


 

 

 

 

Więcej artykułów…