Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 1231.   Data dodania: 2020-02-13

INFORMACJE DOTYCZĄCE  WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. 

Głosowanie odbędzie się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej zawierająca informacje, wyjaśnienia, komunikaty, dokumenty i druki dotyczące wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej -  https://wybory.gov.pl

 

 
 
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie podpisanego skanu dokumentu (nie jest wymagany podpis elektroniczny) należy przesyłać na adres email: rytwiany@rytwiany.com.pl  w terminie do 10.04.2020r. do godz. 15.30
Informacja telefoniczna tel. 158647930
 
[16.04.2020] INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

 


[2020.04.17] OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINU 28 CZERWCA 2020:

[2020.06.04] Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38216

[2020.06.05] O B W I E S Z C Z E N I E    W Ó J T A   G M I N Y   R Y T W I A N Y   z dnia 5 czerwca 2020 r. -  podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na obszarze gminy Rytwiany przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych  obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

[2020.06.10] POSTANOWIENIE NR 29/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

[2020.06.12] OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYTWIANY z dnia 12 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Rytwiany podaje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

[2020.06.12] Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (Gmina Rytwiany strona nr 73)
 

[2020.06.18] OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

[2020.0618] Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Składy komisji w gm. Rytwiany załącznik nr 163-168 str. 164-169

[2020.06.22] UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

[2020.06.22] Prezentacja dla członków obwodowych komisji wyborczych. Uwaga! Jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. PREZYDENT2020Prezentacja_OKW-odblokowany.pdf

[2020.06.27]

 [01.07.2020] OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. - II tura kandydaci