Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 782.   Data dodania: 2019-08-23

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIiKA 2019 r.

 

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej zawierająca informacje, wyjaśnienia, komunikaty, dokumenty i druki dotyczące wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej -  https://wybory.gov.pl

23.08.2019 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

23.08.2019 - O B W I E S Z C Z E N I E    W Ó J T A   G M I N Y   R Y T W I A N Y
z dnia 21 sierpnia  2019 r. 
... podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na obszarze gminy Rytwiany przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 28.08.2019 - POSTANOWIENIE NR 137/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe  obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

10.09.2019 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rytwiany z dnia 9 września 2019 roku ... podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

16.09.2019 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 września 2019 r. - informacja o losowaniach członków komisji wyborczych

24.09.2019 - POSTANOWIENIE NR 156 /2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (gm. Rytwiany - załączniki 163-168 na str. 164-169)

24.09.2019 - Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 26 września 2019 r. tj. czwartek, o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Rytwiany, sala nr 3.

07.10.2019 - POSTANOWIENIE NR 173/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Rytwiany