Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 2536.   Data dodania: 2018-08-16

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW SAMORZĄDOWOWYCH
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIiKA 2018 r.

2018.08.16 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018.08.24 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYTWIANY z dnia 24 sierpnia 2018 roku - wykaz miejsc na obszarze gminy Rytwiany przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

2018.08.24 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYTWIANY z dnia 24 sierpnia 2018 roku -  podaje się do publicznej wiadomości  informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) na dzień 21 października 2018 r.

 

27.08.2018 -  OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach ...

13.09.2018 - SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYTWIANACH

1. Mirosława Kazimiera Szewczyk - przewodnicząca
2. Andrzej Falasa - zastępca przewodniczącej
3. Paweł Gajewski - członek
4. Elżbieta Stanisława Jaworska - członek
5. Artur Czerwiec - członek
6. Magdalena Agnieszka Dorosińska - członek
7. Anna Kwiatkowska - członek
8. Barbara Marczewska - członek
9. Józefa Maria Wątroba - członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15, pokój nr 8. Tel 15 864 79 36.

(04.10.2018 - edycja składu komisji w celu aktualizacji składu osobowego na podstawie Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach II


13.09.2018 - GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RYTWIANACH INFORMUJE, ŻE:

- PEŁNI DYŻUR W URZĘDZIE GMINY RYTWIANY W DNI ROBOCZE
W GODZ. OD 11.00 DO 14.00, W DNIU 15.09.2018 R. W GODZ. OD 9.00 DO 13.00, W DNIACH 17.09.2018 R. i 26.09.2018 R. OD GODZ. 11.00 DO GODZ. 24.00.

- ZGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 17.09.2018 R. DO GODZ. 24.00.

- ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY PRZYJMOWANE
SĄ DO DNIA 26.09.2018 R. DO GODZ. 24.00.

-W DNIU 21.10.2018 R. KOMISJA PRACUJE OD GODZ. 6.00.

PRZEWODNICZĄCA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
/-/ MIROSŁAWA SZEWCZYK


14.09.2018 - WZORY DRUKÓW

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


14.09.2018 - Obwieszczenie Starosty staszowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Staszowie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

18.09.2018 - UCHWAŁA NR XLI/224/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

19.09.2018  - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rytwiany z dnia 18 września 2018 roku Wójt Gminy Rytwiany podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

25.09.2018 -  Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

26.09.2018 - Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych:

RYTWIANY - Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II

03.10.2018 - SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (dodano 04.10.2018 - składy obwodowych komisji z terenu Gminy Rytwiany zaczynają się od załącznika nr 161 na stronie nr 221)

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

04.10.2018 -

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Rytwiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

uchw_3_gkw_01102018.pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach z dnia 2 października 2018 r.  zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rytwiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenieo_zarejestrowanych_kandydatach_rada_02102018.pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rytwiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach-wojt_02102018.pdf

INFORMACJA!
W dniu 5 października 2018 r. o godz. 11.00
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach ul. Szkolna 1 odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych z Gminy Rytwiany.

 

Kalendarz  szkoleń przeprowadzanych przez Komisarzy Wyborczych w Kielcach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (z terenu gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów odbędzie się: 09.10.2018 r. godz. 12.00-14.00 - Staszowski Ośrodek Kultury  ul. Parkowa 6. Prowadzący szkolenie:  Rafał ADAMCZYK Komisarz Wyborczy w Kielcach II)