Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 1411.   Data dodania: 2017-10-04

INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15

[2017.10.04] Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II o wygaśnięciu mandatu

[2017.10.16] Zarządzenie nr 104/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15

[2017.10.17] Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kielcach:

1. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 12 października 2017 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.

2. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 12 października 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.
 

[2017.10.18] O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   R Y T W I A N Y  z dnia 17 października  2017 roku - w związku z zarządzeniem nr 104/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15 -  podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na obszarze gminy Rytwiany przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

[2017.10.24] OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 października 2017 roku  Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Wójt Gminy Rytwiany podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.: ...
 

[2017.11.16] POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach

[2017.11.22] INFORMACJA O SKŁADZIE I DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYTWIANACH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY RYTWIANY ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 STYCZNIA 2018 R.

SKŁAD sklad_gkw_rytw.pdf

DYŻURY dyzury_gkw_rytw.pdf

[2017.12.04] OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach z dnia 4 grudnia 2017 r.

-  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r. - obw_gkw_zl.pdf

- o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r. - obw_gkw_pn.pdf

- o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 - obw_gkw_om.pdf

 

WYNIKI WYBORÓW

Wyniki wyborów uzupełniających od Rady Gminy Rytwiany w okręgu nr 15 w dniu 07.01.2018