Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 177.   Data dodania: 2017-10-04

INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15

[2017.10.04] Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II o wygaśnięciu mandatu

[2017.10.16] Zarządzenie nr 104/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15

[2017.10.17] Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kielcach:

1. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 12 października 2017 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.

2. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 12 października 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.
 

[2017.10.18] O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   R Y T W I A N Y  z dnia 17 października  2017 roku - w związku z zarządzeniem nr 104/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15 -  podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na obszarze gminy Rytwiany przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.